ست (Set) در پوکر چیست؟

ست (Set) در پوکر به مفهوم داشتن سه کارت با ارقام یکسان اشاره دارد. به عبارت دیگر، زمانی که شما سه کارت با ارقام یکسان در دست خود دارید، یک “ست” دارید. به عنوان مثال، سه کارت با ارقام ۷-۷-۷ یک ست است.

ست در پوکر ارزش بالایی دارد و اغلب به عنوان یک دسته‌بندی قدرتمند در رتبه‌بندی دست‌های پوکر به حساب می‌آید. این دسته از دست‌هایی است که تعداد کمی از آن‌ها در یک دست به وجود می‌آیند، بنابراین به عنوان یک دسته نادر و قوی محسوب می‌شود.در ادامه این مقاله با پرشین پوکر همراه شوید .

 

مقدار ست در مقایسه با دسته‌های دیگر پوکر مانند دوز (Pair) یا سه‌تایی (Three of a Kind) بیشتر است و در رتبه‌بندی دست‌های پوکر، ست اغلب به عنوان یک دسته برتر در نظر گرفته می‌شود.

 

ارتباط ست در پوکر با three of e kind

در زبان پوکر، مفهوم “ست” (Set) به معنای داشتن سه کارت با ارقام یکسان است. این مفهوم بیشتر در مورد سه‌تایی (Three of a Kind) مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هر سه‌تایی همچنین یک نوع از ست است.

سه‌تایی، یا three of a kind، به معنای داشتن سه کارت با ارقام یکسان و دو کارت دیگر با ارقام مختلف است. به عنوان مثال، اگر دست شما دارای کارت‌های ۷-۷-۷-۵-۲ باشد، شما یک سه‌تایی دارید که در اینجا ست معنایی دارد.

بنابراین، هر سه‌تایی نیز یک نوع از ست است، اما هر ست نیازمند سه کارت با ارقام یکسان است، در حالی که سه‌تایی شامل سه کارت با ارقام یکسان و دو کارت دیگر با ارقام مختلف می‌شود.

 

ست شدن روی فلاپ چگونه است ؟

برای “ست شدن” (یا “فراهم کردن ست”) در پوکر، شما نیاز دارید که در دست خود حداقل یک کارت با ارقام خاصی داشته باشید و در همان زمان کارت‌های مشابه به شما در فلاپ (سه کارت ابتدایی که باز می‌شوند) بیافتید. این به شما امکان می‌دهد که یک ست (سه کارت با ارقام یکسان) داشته باشید.

مراحل زیر نشان‌دهنده فرآیند “ست شدن” روی فلاپ هستند:

۱. فراهم کردن کارت‌های شما:
– شما باید حداقل یک کارت با ارقام خاصی داشته باشید که به نظرتان ممکن است در یک ست تبدیل شود. مثلاً اگر یک کارت با ارقام ۷ دارید، می‌توانید ست ۷ بسازید.

۲. فلاپ (Flop):
– سه کارت ابتدایی که در مرحله فلاپ باز می‌شوند، افتتاح شده و بر روی میز قرار می‌گیرند. این کارت‌ها به شما امکان می‌دهند تا با کارت‌های خود ترکیبی بسازید.

۳. بررسی ترکیب:
– بازیکنان حالا می‌توانند کارت‌های خود را با کارت‌های فلاپ مقایسه کنند و ترکیبات مختلف را بسازند.

۴. باز کردن کارت‌های بعدی:
– در مراحل بعدی بازی (ترن و ریور) دو کارت دیگر به طور ترتیب باز می‌شوند. این کارت‌ها همچنین به شما امکان می‌دهند تا ترکیبات جدیدی بسازید یا ترکیبات فعلی خود را تقویت کنید.

۵. ست شدن:
– اگر در این مراحل توانسته باشید سه کارت با ارقام یکسان از کارت‌های فلاپ و کارت‌های خود داشته باشید، شما یک ست دارید.

ست شدن بر روی فلاپ یک فرآیند استراتژیک است و نیاز به شناخت و تحلیل ترکیبات مختلف پوکر دارد. همچنین، باید با توجه به حرکات و شرایط بازی، تصمیم‌های مناسبی برای ادامه بازی بگیرید.

 

بازی بعد از فلاپ با ست در پوکر

بعد از اینکه کارت‌های فلاپ (سه کارت ابتدایی) در بازی پوکر باز شده‌اند و شما یک ست (ترکیبی از سه کارت با ارقام یکسان) دارید، شما به مرحله‌های بعدی بازی پیش می‌روید. این مراحل به ترتیب به نام‌های “ترن” (Turn) و “ریور” (River) شناخته می‌شوند.

۱. ترن (Turn):
– در مرحله ترن، یک کارت دیگر از دست میز باز می‌شود و به کارت‌های فلاپ اضافه می‌شود. حالا، شما پنج کارت در اختیار دارید (سه کارت از فلاپ و یک کارت از ترن). بازیکنان می‌توانند از این پنج کارت برای ساختن ترکیبات بهترین دست ممکن استفاده کنند.

۲. ریور (River):
– در مرحله ریور، یک کارت آخر از دست میز باز می‌شود و به کارت‌های قبلی افزوده می‌شود. حالا شما دارای پنج کارت بر روی میز هستید و می‌توانید بهترین ترکیب را با استفاده از این پنج کارت تشکیل دهید.

در مراحل ترن و ریور، شما می‌توانید با دست کنونی خود و کارت‌های جدید موجود بر روی میز، ترکیبی بهتر بسازید. ممکن است حریفان شما نیز ترکیبات خود را بهبود بخشیده و بازی به مرحله بیشتری از پیچیدگی برسد.

هدف نهایی در این مراحل، داشتن بهترین ترکیب ممکن از پنج کارت است، و این ترکیب به شما امکان می‌دهد تا دستی قویتر از حریفان داشته باشید و در نتیجه بیشترین تعداد شرط را ببرید.

 
 

ست شدن در پات‌های چندنفره

 
در بازی پوکر با چندنفره (Multiplayer Poker)، “ست” (Set) یا “تری‌آف‌اکایند” (Three of a Kind) یک ترکیب قدرتمند است. وقتی که شما یک ست دارید، به معنای داشتن سه کارت با ارقام یکسان است. این ترکیب در مقایسه با بسیاری از ترکیبات دیگر، مانند دوز (Pair) یا توتو (Two Pair)، ارزش بالایی دارد.

وقتی با چندنفره می‌بازید و ست می‌سازید، مهمترین اهداف عبارتند از:

۱. مخفی کردن ترکیب:
– در مواجهه با حریفان، می‌خواهید ترکیب خود را مخفی نگه دارید تا حریفان اطلاعات کمتری درباره دست شما داشته باشند. این کمک می‌کند تا حریفان کمترین اطلاعات ممکن را برای انجام حرکات استراتژیک در مراحل بعدی داشته باشند.

۲. استفاده از شرایط میز:
– اگر میز شامل کارت‌هایی باشد که ارقام مشابه با کارت‌های شما هستند، احتمالاً ست شدن شما قدرتمندتر است. بنابراین، تحلیل کارت‌های مشترک بر روی میز نقش مهمی در استراتژی شما دارد.

۳. پیش‌بینی حرکات حریفان:
– با توجه به اینکه شما ست دارید، می‌توانید حرکات حریفان را پیش‌بینی کنید. اگر احتمالاً حریفان شما را ضعیف می‌بینند، ممکن است اقداماتی انجام دهند که به شما امکان بیشتری برای بردن شرط بدهند.

۴. مدیریت شرایط بازی:
– در پوکر چندنفره، شرایط بازی ممکن است پیچیده باشند. استراتژی شما باید با توجه به تعداد بازیکنان، نقل و انتقال شرایط، و تحلیل ترکیبات ممکن تطبیق پیدا کند.

در نهایت، استفاده هوشمندانه از ست در بازی پوکر چندنفره به تحلیل شرایط بازی و انجام حرکات موفق در مراحل بعدی بازی وابسته است.

 

ست در برابر ست

در مواجهه دو بازیکن که هر کدام یک ست (Three of a Kind) دارند، برنده بر اساس ارقام کارت‌های ست و اگر لازم با کارت‌های کمکی (Kicker) تعیین می‌شود. اگر هر دو بازیکن یک ست داشته باشند، کارت با ارقام ست اولویت بیشتری دارد.

به عنوان مثال، اگر یک بازیکن ست از کارت‌های ۸-۸-۸ داشته باشد و دیگری هم ست از کارت‌های ۹-۹-۹ داشته باشد، بازیکنی که ست از کارت‌های ۹ دارد، برنده خواهد بود.

در صورتی که هر دو بازیکن همان ارقام را داشته باشند، به کارت‌های کمکی نیاز است. این کارت‌ها به عنوان Kicker شناخته می‌شوند. در این صورت، کارت با ارقام بیشتر به عنوان Kicker انتخاب می‌شود و برنده مشخص می‌شود.

در صورتی که هر دو بازیکن ست از کارت‌های یکسان باشند و کارت‌های کمکی نیز یکسان باشند، بازیکنان به اشتراک برنده می‌شوند و شرط به نصف تقسیم می‌شود.

در هر صورت، ترتیب ارقام کارت‌ها و Kicker‌ها تعیین‌کننده برنده در مواجهه دو ست است.

 

جمع بندی

در پوکر، “ست” یا “تری‌آف‌اکایند” به معنای داشتن سه کارت با ارقام یکسان است. اگر در بازی پوکر با چندنفره سه کارت با ارقام یکسان داشته باشید، این ترکیب به عنوان “ست” شناخته می‌شود.

– ست در پوکر با چندنفره:
– در بازی با چندنفره، ست یک ترکیب قدرتمند است و ارزش بالایی دارد.
– هنگام ست شدن، اهمیت اطلاعات مخفی کردن ترکیب شما و تحلیل کارت‌های مشترک بر روی میز بسیار مهم است.

– مراحل بعد از فلاپ:
– بعد از باز شدن کارت‌های فلاپ، مراحل ترن و ریور باز می‌شوند.
– در این مراحل، کارت‌های جدید به میز افزوده می‌شوند و شما می‌توانید ترکیب قوی‌تری بسازید.

– مواجهه دو ست:
– در مواجهه دو بازیکن که هر کدام یک ست دارند، برنده بر اساس ارقام کارت‌های ست و در صورت لزوم با استفاده از کارت‌های کمکی (Kicker) تعیین می‌شود.
– اگر ارقام ست‌ها یکسان باشند، به Kickerها نگاه می‌شود و ارقام بیشتر به عنوان برنده انتخاب می‌شوند.
– در صورت برابری Kickerها نیز، بازیکنان به اشتراک برنده می‌شوند.

در کل، استراتژی‌های هوشمندانه در مراحل مختلف بازی و توجه به اطلاعات مخفی بازیکنان دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است.