۹۰ اصلاح در بازی پوکر

در این پست با ۹۰ اصلاح در بازی پوکر آشنا میشویم و به توضیح مختصری برای هرکدام از آنها میپردازیم ، با پرشین پوکر تا انتهای این مطلب همراه شوید.

 

بازی پوکر

 

1. Blind: قبل از شروع هر دست در بازی پوکر ، دو بازیکن اولین شرط‌ها یا بلایند ها را قرار می‌دهند.

۲. Ante: یک شرط کوچک که همه بازیکنان در میانه میز قرار می‌دهند و پوت را افزایش می‌دهد.

۳. Call: ادامه بازی پوکر با شرایط مشابه قبلی بدون افزودن سرمایه جدید.

۴. Raise: افزایش میزان سرمایه موجود در پوت.

۵. Check: عدم انجام هرگونه شرط و انتقال نوبت به بازیکن بعدی بدون افزودن سرمایه.

۶. Fold: تسلیم شدن و دست از بازی کشیدن.

۷. Pot Limit: محدودیت سرمایه‌گذاری تا مقدار پوت در هر دست.

۸. No Limit: عدم محدودیت در سرمایه‌گذاری، بازیکنان می‌توانند تمامی پول خود را در هر دست بگذارند.

۹. Fixed Limit: محدودیت در مقدار سرمایه‌گذاری در هر دور بازی.

۱۰. Showdown: نمایش کارت‌های بازیکنان پس از پایان دست برای مشخص کردن برنده.

۱۱. Community Cards: کارت‌های مشترکی که بر روی میز قرار می‌گیرند و توسط تمامی بازیکنان قابل دسترسی هستند.

۱۲. Pocket Cards: کارت‌های مخفیی که هر بازیکن به صورت خاص برای خود دارد.

۱۳. Dealer Button: نشانگر نوبت توزیع کارت‌ها و نشانگر موقعیت بازیکن بعدی در دست.

۱۴. Small Blind: شرط کوچک اجباری قبل از شروع دست.

۱۵. Big Blind: شرط بزرگ اجباری قبل از شروع دست.

۱۶. Action: نوبت هر بازیکن برای انجام حرکت در بازی.

۱۷. All-In: انجام شرط با تمامی سرمایه موجود در دست.

۱۸. Split Pot: تقسیم پوت بین دو یا چند نفر به دلیل تساوی ارزش دست‌ها.

۱۹. Rebuy: خرید مجدد سرمایه بعد از از دست دادن آن.

۲۰. Add-On: افزایش سرمایه در دور معینی از بازی.

۲۱. Bubble: آخرین بازیکن قبل از ورود به جوایز (برای تورنمنت‌ها).

۲۲. Button Straddle: شرط اجباری قبل از شروع دست از طرف بازیکنی که در نشانگر دیلر است.

۲۳. Rabbit Hunting: دیدن کارت‌هایی که به صورت روبروی پوت به بازیکنان نشان داده نشده اند.

۲۴. Time Bank: زمان اضافه‌ای که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند.

۲۵. Straddle: انجام یک شرط اضافی قبل از شروع دست از طرف بازیکنی که در نشانگر دیلر است.

۲۶. Kill Pot: افزایش پوت به طور اجباری برای جلب توجه به یک دور بازی خاص.

۲۷. Time Collection: مبلغی که از بازیکنان برای انتظار به عنوان جلوگیری از اتلاف زمان دریافت می‌شود.

۲۸. Bring-In: شرط اولیه در بازی Stud که از بازیکن با کارت با ارزش پایین‌تر می‌خواهد.

۲۹. Kill Button: نشانگری که به عنوان نماینده بازی با افزایش پوت در بازی Stud استفاده می‌شود.

۳۰. Straddle Up: انجام یک شرط اضافی قبل از شروع دست از طرف بازیکن بعدی از بازیکنی که در نشانگر دیلر است.

۳۱. Action Button: دکمه‌ای که به بازیکن بعدی از طریق میز داده می‌شود و نوبت او را مشخص می‌کند.

۳۲. Bad Beat: وضعیتی که یک بازیکن با داشتن دست قوی از دست بازیکن دیگری با دست ضعیفتر شکست می‌خورد.

۳۳. Bankroll: مجموع سرمایه یا پولی که یک بازیکن برای بازی در دسترس دارد.

۳۴. Burn Card: کارتی که پیش از توزیع هر کارت به بازیکنان از بالای دک خارج می‌شود و به صورت مخفی زیر دک قرار می‌گیرد.

۳۵. Button: نشانگر دیلر که نشان می‌دهد کدام بازیکن در هر دست نوبت دیلر است.

۳۶. Call Down: ادامه دادن به شرط‌ها تا آخرین دور بدون رفع شرایط یا افزودن سرمایه.

۳۷. Chase: ادامه بازی با دست ضعیف تا به امید بهبود آن در ادامه بازی.

۳۸. Chip Leader: بازیکنی که بیشترین تعداد چیپ را در میانه دست دارد.

۳۹. Counterfeit: وقوع وضعیتی که کارت‌های جدید که به توزیع اضافه می‌شوند، ارزش دست بازیکن را کاهش می‌دهند.

۴۰. Dealer: شخصی که مسئول توزیع کارت‌ها و مدیریت بازی است.

۴۱. Drawing Dead: وضعیتی که یک بازیکن به دنبال بهبود دست است، اما هیچ کارتی که به او کمک کند، باقی نمی‌ماند.

۴۲. Flop: سه کارت که به صورت باز بر روی میز قرار می‌گیرند و اولین دور شرط‌گذاری است.

۴۳. Freeroll: شرایطی که یک بازیکن می‌تواند برنده باشد اما هیچ مسئولیتی برای پرداخت شرایط پیش ندارد.

۴۴. Heads-Up: بازی بین دو بازیکن.

۴۵. Kicker: کارتی در دست یا میز که به تعیین برنده در صورت تساوی کمک می‌کند.

۴۶. Outs: تعداد کارت‌های باقیمانده که ممکن است دست یک بازیکن را بهبود ببخشد.

۴۷. Overbet: شرط‌گذاری با مقدار بیشتر از ارزش پوت.

۴۸. Rake: مبلغ کوچکی که از هر پوت به عنوان کارمزد به خانه بازی (کازینو یا سایت آنلاین) پرداخت می‌شود.

۴۹. Royal Flush: بالاترین دست در پوکر که شامل پنج کارت متوالی با رنگ یکسان است.

۵۰. Runner-Runner: دو کارت اضافی که بازیکن نیاز به آن‌ها دارد تا دست قوی‌تری بسازد و هر دو کارت باید پس از فلوپ بیایند.

۵۱. Show One, Show All (SOSA): قانونی که در بعضی از بازی‌ها اجرا می‌شود و می‌گوید اگر یک بازیکن کارت‌هایش را نشان بدهد، باید همه بازیکنان کارت‌های خود را نیز نشان دهند.

۵۲. Straddle: یک نوع شرط که انجام آن از طرف بازیکنی که در نشانگر دیلر است، قبل از توزیع کارت‌ها انجام می‌شود و معمولاً دو برابر بلایند است.

۵۳. String Bet: یک نوع شرط‌گذاری که بازیکن به تدریج سرمایه خود را به بازی اضافه می‌کند به جای اینکه سرمایه را به طور کامل اضافه کند.

۵۴. Tilt: وضعیتی که یک بازیکن به دلیل عصبانیت یا استرس از دست دادن یک دست، قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد و اقدامات اشتباهی انجام می‌دهد.

۵۵. Under the Gun (UTG): موقعیت بازیکن در یک میز پوکر که او اولین بازیکن است که باید اقدام کند و شرایط بلایند را قرار دهد.

۵۶. Underdog: دست یا بازیکنی که احتمال کمتری برای برنده شدن دارد.

۵۷. Value Bet: شرط‌گذاری با دست خوب تا بهبود دست از حریف خود دریافت کند.

۵۸. Wet Board: میزی که کارت‌های خوب برای ساختن دست‌های قوی در آن وجود دارد.

۵۹. Whale: یک بازیکن پوکر با سرمایه بسیار بالا که به طور معمول در بازی‌های بالای پوکر شرکت می‌کند.

۶۰. Zoom Poker: یک نوع بازی آنلاین پوکر که در آن شما همیشه به یک میز جدید بازی منتقل می‌شوید و در هر دست با بازیکنان جدیدی مواجه می‌شوید.

۶۱. Double Up: افزایش سرمایه یک بازیکن تا به ضعف شدن دست حریف بزرگتر از دست بازیکن شود.

۶۲. Monster: دست بسیار قویی که به احتمال زیاد برنده خواهد بود.

۶۳. Suck Out: برنده شدن یک بازیکن با یک دست ضعیف که بازیکن دیگری با دست قوی تر شروع کرده بود.

۶۴. Value Town: وضعیتی که یک بازیکن با دست قوی تلاش می‌کند تا از حریف خود ارزش بیشتری بگیرد.

۶۵. Four-Flush: چهار کارت با یک رنگ در دست یک بازیکن.

۶۶. Action Card: کارتی که باعث تغییرات زیادی در جریان بازی می‌شود، معمولاً در خط دوم یا سوم شرط‌ها.

۶۷. Blank: کارتی که برای هیچ بازیکنی در یک دست مفید نیست.

۶۸. Donkey: یک بازیکن ناتوان و کم تجربه که به طور معمول با بازی اشتباه معروف است.

۶۹. Family Pot: یک پوت که تمام بازیکنان شرط‌گذاری در آن شرکت می‌کنند.

۷۰. Gutshot: یک استریت در آینه که نیاز به کارت وسطی دارد.

۷۱. Limp In: ورود به بازی با شرط کوچک یا بلایند بدون افزودن سرمایه.

۷۲. Maniac: یک بازیکن بسیار فعال و تمایلی به شرط‌گذاری بیش از حد دارد.

۷۳. Nuts: بهترین دست ممکن در یک حالت خاص.

۷۴. Overcard: یک کارت که ارزش بیشتری از کارت‌های روی میز دارد.

۷۵. Pocket Rockets: دو کارت آس ولف در دست.

۷۶. Pot Odds: نسبت بین مقدار شرط و مقدار پوت که به اندازه کافی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

۷۷. Rabbit Hunting: بررسی کارت‌هایی که برای یک دست توزیع نشده‌اند تا ببینید که چه کارت‌ها می‌توانستید دریافت کنید.

۷۸. Reverse Implied Odds: احتمال اینکه یک بازیکن با دست قوی شما پوت را ببرد.

۷۹. Rock: یک بازیکن بسیار محافظه‌کار و کم حرفه‌ای که شرط‌گذاری کمی دارد.

۸۰. Runner-Up: بازیکنی که در مسابقات یا تورنمنت به جایگاه دوم رسیده است.

۸۱. Semi-Bluff: شرط‌گذاری با دستی که در حال حاضر ضعیف است، اما احتمال بالایی برای بهبود دست وجود دارد.

۸۲. Set: سه کارت با ارزش یکسان در یک دست.

۸۳. Squeeze Play: شرط‌گذاری در یک موقعیت که یک یا چند بازیکن قبلی شرط‌ها را افزایش داده‌اند.

۸۴. Steal: بردن پوت با شرط‌گذاری در یک موقعیت ضعیف.

۸۵. Tight: یک بازیکن محافظه‌کار که با دست‌های قوی‌تر به بازی می‌پردازد.

۸۶. Trap: شرط‌گذاری با دست قوی به نحوی که به بازیکنان دیگر اجازه می‌دهد بیشتر سرمایه را به پوت اضافه کنند.

۸۷. Trips: سه کارت با ارزش یکسان در یک دست از بازی پوکر، معمولاً از کارت‌های مشترک.

۸۸. Under the Gun Plus One (UTG+1): موقعیت یک بازیکن بعد از بازیکن اول در یک میز پوکر.

۸۹. Walk: وضعیتی که هیچ بازیکنی پوت را نمی‌خرد و دست به سادگی به بازیکن در نشانگر دیلر می‌رسد.

۹۰. Wildcard: یک کارت که مقدار و ارزش آن می‌تواند در دست به توافق از هر کارت دیگری برای ای

جاد دست قوی استفاده شود.

با این اصطلاحات در بازی پوکر می‌توانید ارتباطات پوکر را بهتر درک کنید و به عنوان یک بازیکن با تجربه‌تر و مطلع‌تر در میز نشسته باشید.