آموزش

استراتژی مارتینگل در شرط بندی

استراتژی مارتینگل یکی از روش‌های معروف در شرط بندی است که در برخی بازی‌های شانسی ورزشی یا بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی مارتینگل در شرط بندی  بر.