عمومی

استراتژی Arbitrage در شرط بندی

استراتژی Arbitrage در شرط بندی یک روش معروف در بازارهای مالی است که توسط سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. این استراتژی اساساً بر.