عمومی

استراتژی Double Bet

استراتژی Double Bet یک اصطلاح معمول در شرط‌بندی است که به وضعیتی اشاره دارد که شرط‌بندها دو بار پشت سر هم بر روی یک حادثه یا نتیجه خاص شرط.