عمومی

استراتژی tight agressive در پوکر

استراتژی Tight-Aggressive (تنگ و مهاجم) یک استراتژی پرطرفدار در پوکر است و به یک سبک بازی اشاره دارد که بازیکنان از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی، بازیکنان تعداد.