آموزش

استریت فلاش (Straight Flush) در پوکر

استریت فلاش در پوکر یکی از دست‌های معتبر و قوی در بازی پوکر است که ترکیبی از پنج کارت با ارزش‌های متوالی و از یک خال یکسان تشکیل می‌شود..