زندگینامه

stanford wong ،قهرمان سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰

Stanford Wong، نام مستعاری است که برای جان فرنک (John Ferguson)، یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های جامعه بازی‌های قمار و کتابنویسی در حوزه بازی‌های کازینویی استفاده می‌شود. وی در دهه‌های.