عمومی

مثال‌هایی از اسلو رول در پوکر

اسلو رول در پوکر (Slowroll) یک رفتار ناپسند در بازی پوکر است که معمولاً به عنوان یک رفتار ناروا در شرایط معینی در بازی پوکر تلقی می‌شود. این اصطلاح.