عمومی

اصطلاح حیوان ها در پوکر

اصطلاح حیوان ها در پوکر ، به گروهی از دست افرادی اطلاق می‌شود که در بازی به شدت مهارت دارند و با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌های پیشرفته، موفق.