آموزش, عمومی

اصطلاح scoop در پوکر

اصطلاح scoop در پوکر به معنای بردن همه پت‌ها یا تمامی پول موجود در یک دست است. وقتی یک بازیکن توانسته باشد همه پت‌های موجود در یک دست پوکر.