آموزش, عمومی

اصطلاح see در پوکر

اصطلاح see در پوکر به معنای پرداخت ورودی (مبلغ شرکت در بازی) به یک دوره بازی است. وقتی یک بازیکن تصمیم می‌گیرد “see” کند، این به معنای ادامه بازی.