آموزش, عمومی

اعداد تصادفی (RNG)

اعداد تصادفی (RNG) یا Random Numbers Generator به دستگاه‌ها یا الگوریتم‌هایی اطلاق می‌شود که به طور تقریبی اعدادی که به نظر تصادفی می‌آیند را تولید می‌کنند. این اعداد در.