عمومی

انواع شرط بندی سریع

شرط بندی سریع یک فرآیند تصمیم‌گیری است که به سرعت و بدون نیاز به تحلیل گسترده و دقیق، بر اساس حدس و تجربیات شخص یا گروه، انجام می‌شود. در.