عمومی

بازیکنان loose aggressive در پوکر

بازیکنان loose aggressive در پوکر (لوس-آگرسیو) یک استایل بازی در پوکر دارند که به نام “لوس” (Loose) و “آگرسیو” (Aggressive) شناخته می‌شود. این بازیکنان به طور معمول با تعداد.