عمومی

محبوب ترین بازی های ورق

“ورق” یک بازی کارتی محبوب است که در ایران و مناطق دیگری از جهان با نام‌های مختلفی بازی می‌شود. در این بازی، هدف اصلی کسب امتیاز و برنده شدن.