عمومی

بازی برکه پاسور

بازی برکه پاسور یک بازی کارتی سنتی و محبوب است که با استفاده از دسته کارت استاندارد بازی می‌شود. این بازی اغلب در محیط‌های خانگی و با دو تا.