عمومی, معرفی بازی

بازی کارتی هفت خبیث

بازی کارتی هفت خبیث (Seven Card Stud) یکی از نسخه‌های محبوب بازی پوکر است که با یک دست کامل ۵۲ کارتی انجام می‌شود. این بازی یکی از بازی‌های پوکر.