عمومی

بازی گیت بال

“گیت بال” یک بازی ورزشی تیمی است که در ژاپن ایجاد شده و در دیگر نقاط جهان نیز محبوبیت پیدا کرده است. این بازی بازی توپ و استیک است.