عمومی, معرفی بازی

بازی INDIAN RUMMY و شرط بندی در آن

بازی Indian Rummy یک بازی کارتی است که در هند و دیگر بخش‌های جهان با نام‌ها و قوانین مختلفی بازی می‌شود. این بازی به عنوان یک نوع رامی (Rummy).