معرفی بازی

بازی othello و شرط بندی در آن

بازی Othello یک بازی تخته‌رنج است که بر اساس بازی ترتیبی اوتلو نوشته شکسپیر ساخته شده است. این بازی توسط جانوز اوتلو در دهه ۱۸۷۰ به اسم Reversi به.