آموزش

بانکرولینگ در پوکر

بانکرول (بانکرولینگ) یک مفهوم در بازی پوکر است که به شکل یک سیستم مدیریت مالی در بازی‌های پوکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم به شما کمک می‌کند مالی.