آموزش, عمومی

با ارزش ترین دست در بازی پوکر

با ارزش ترین دست در بازی پوکر “رویال فلاش” (Royal Flush) است. این دست شامل پنج کارت متوالی از یک نوع (سوت) به ترتیب آس، شاه، بی‌بی، سرباز و.