زندگینامه

Josh Reichard کیست ؟

Josh Reichard یک بازیکن حرفه‌ای پوکر اهل آمریکا است که برای موفقیت‌هایش در دنیای پوکر شناخته شده است. او در سال ۱۹۸۷ متولد شد و مشهور به عنوان یکی.