ترفند, عمومی

تاثیر زبان بدن در بازی پوکر

زبان بدن یکی از عوامل مهم در بازی پوکر است که می‌تواند برنده یا بازنده شدن در بازی را تحت تأثیر قرار دهد. این اصطلاح به توجه به افعال.