آموزش, عمومی

تکنیک هالیوودینگ (Hollywood-ing) در پوکر

تکنیک هالیوودینگ (Hollywood-ing) در پوکر یک استراتژی است که باعث مخفی نگه داشتن نقاط ضعف یا قوت بازیکنان می‌شود. این تکنیک برخی از بازیکنان پوکر از آن استفاده می‌کنند.