زندگینامه

حسین انسان ، مسن تر اما موفق

حسین انسان، یکی از بازیکنان مطرح در عرصه پوکر، در چند سال گذشته به دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر در حوزه تخصصی خود، یعنی پوکر، دست یافته است. او که.