عمومی

دپارتمان اجرای بازی نیوجرسی (NJDGE)

دپارتمان اجرای بازی نیوجرسی (NJDGE) یک سازمان نظارتی است که مسئول نظارت بر صنعت بازی های قمار آنلاین و فعالیت های مرتبط در ایالت نیوجرسی در ایالات متحده آمریکا.