آموزش, عمومی

دیل کردن (Run it Twice) در پوکر

تکنیک  دیل کردن یا “Run it Twice” در بازی پوکر ، که در برخی از نوع‌های پوکر، به ویژه در بازی‌های کشاورزی (cash games) یا بازی‌های خصوصی مورد استفاده.