عمومی

اجبار سایت های پوکر به بازپرداخت زیان به بازیکنان

در دادگاه هلندی که روز چهارشنه برگزار شد ، سایت‌های پوکر آنلاین پوکراستارز و Bwin مجبور شدند بیش از ۴۵۰،۰۰۰ دلار را به منظور پوشش زیان‌های بازیکنان در سایت‌هایشان.