عمومی

مفهوم سور زدن در پاسور

مفهوم سور زدن در بازی پاسور (یا همان پکی) به معنای انجام یک حرکت خاص در بازی است که به طور معمول به تعداد خاصی از کارت‌ها در یک.