عمومی

شرط بندی در انگلستان

شرط بندی در انگلستان،و  فعالیت‌های مرتبط با شرط‌بندی و کازینو تحت نظارت کمیته‌ی شرط‌بندی (Gambling Commission) قرار دارد. قوانین شرط‌بندی در انگلستان به طور کلی به منظور حمایت از.