عمومی

شرط بندی در بازی بدمینتون

شرط بندی در بازی بدمینتون یک فعالیت شایع است که در آن شرکت کنندگان به پیش‌بینی نتیجه بازی‌ها و موفقیت‌ها در آن می‌پردازند و به طور معمول شامل قراردادن.