عمومی

نحوه انجام شرط بندی در بازی DART

شرط بندی بر روی بازی DART یک فعالیت معمولی در میان علاقه‌مندان به این ورزش است. DART یک بازی تیراندازی با تیرهای نواری به هدف‌های دایره‌ای روی تخته دارت.