عمومی

شرط بندی در ترکیه

شرط بندی در ترکیه مورد محدودیت‌ها و نظارت قوانینی قرار دارد. این محدودیت‌ها می‌توانند به تجدیدنظر مرتب تغییر کنند، بنابراین برای اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد شرط بندی.