عمومی

شرط بندی در فرانسه

شرط‌بندی یکی از عناصر حیاتی در فرانسه است و در این کشور به نام “Parier” شناخته می‌شود. شرط‌بندی یک فعالیت محبوب در جامعه فرانسه است و در موارد مختلفی.