عمومی

شرط بندی در کشور قرقیزستان

شرط بندی یک فعالیت محبوب و رایج در بسیاری از جوامع است و قرقیزستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. این فعالیت اغلب به صورت غیررسمی و در محیط‌های.