عمومی

شرط بندی در کشور هلند

شرط بندی در کشور هلند، یک فعالیت محبوب است و تحت قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، شرکت‌های شرط بندی آنلاین نیز در این بازار حضور.