عمومی

شرط بندی در کشور ژاپن

شرط بندی در کشور ژاپن به نسبت دیگر کشورها محدودتر است. شرط بندی ورزشی فقط در چند حالت مشخص مجاز است و شرط‌های دیگر، مثل کازینوها و بازی‌های شانسی.