عمومی

شرط بندی در کشور گرجستان

شرط بندی یکی از فعالیت‌های محبوب و گسترده در بسیاری از کشورها است که در گرجستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. این کشور، با قوانین منعطف و محیط.