آموزش, عمومی

فوت و فن بازی پوکر

پوکر یک بازی کارتی است که در آن شانس و استراتژی به نسبت‌های مختلفی تاثیرگذار هستند. در این بازی، بازیکنان با استفاده از کارت‌های خود و توانایی‌های تحلیلی خود.