عمومی

فیلم هایی درباره بازی پوکر

موضوع بازی پوکر در دنیای سینما یک موضوع جذاب بوده و برخی فیلم‌ها به طور کامل یا بخشی از داستان خود را به این بازی اختصاص داده‌اند. در زیر،.