عمومی

مدیریت بانکرول در شرط بندی

مدیریت بانکرول در شرط بندی  (Bankroll management) یک مفهوم مهم در شرط‌بندی و مالیات ورزشی است که به مدیریت مالی و سرمایه شما در فعالیت‌های شرط‌بندی اشاره دارد. هدف.