آموزش, عمومی

بازی پوکر و مراحل اولیه آن

بازی پوکر یک بازی کارتی است که توسط دسته‌های اختصاصی پوکر (که شامل ۵۲ کارت است، در برخی نسخه‌ها جوکر هم اضافه می‌شود) بازی می‌شود.این بازی به عنوان یک.