عمومی

مسدود کردن تلفن همراه در کازینوها

مسدود کردن تلفن همراه در کازینوها یک سیاست معمولاً برخی از اپراتورهای بازی و کازینوها است که برای حفاظت از امنیت و منافع اطلاعاتی خود و همچنین جلوگیری از.