آموزش, عمومی

مفهوم دو قطبی (Polarized) در پوکر

عبارت “دو قطبی” یا “Polarized” در پوکر به استراتژی بازیکنان اشاره دارد که سعی می‌کنند دست‌های خود را به دو دسته متفاوت تقسیم کنند: دست‌های بسیار قوی (قطب مثبت).