عمومی

هوش مصنوعی در بازی پوکر (AI)

هوش مصنوعی در بازی پوکر (AI)  یکی از حوزه‌های جذاب و پیچیدهٔ تحقیقاتی است که از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، و ریاضیات بهره می‌برد. هدف اصلی در این حوزه،.