اخبار روز دنیای پوکر

بازگشت هیولای تور پوکر ایرلندی با ضمانت ۳۵۰۰۰۰ یورویی

بازگشت هیولای تور پوکر ایرلندی با ضمانت ۳۵۰۰۰۰ یورویی! پس از یک جشنواره افتتاحیه بسیار موفق در آپریل ۲۰۲۳، تور پوکر ایرلندی برای برگزاری نسخه ۲۰۲۴ هیولا به هتل.