عمومی

مفهوم پاکت جک ها در پوکر

به طور کلی، اصطلاح “پاکت جک” (Pocket Jacks) در پوکر به دو کارت جک (J) اشاره دارد که یک بازیکن در دست خود دارد. این کارت‌ها در پوکر بازی.