آموزش

پوکر ایرلندی چیست؟

پوکر ایرلندی یک نوع بازی کارتی است که از دسته بازی‌های تخته‌ای و کارتی محسوب می‌شود. این بازی اصولاً با ۵ کارت از یک مجموعه کارت استاندارد بازی می‌شود..